Ułatwienia dostępu

Back to Top

Korzystanie z rębaka

 

 

Działkowiec wpisuje na małej kartce nr działki i numer telefonu do kontaktu i wrzuca kartkę do skrzynki pocztowej umieszczonej na biurze działkowym lub przy kontenerze na śmieci.
Telefon jest potrzebny aby ustalić z właścicielem działki dzierżawnej godzinę i dzień zmielenia gałęzi.
Zmielenia dokonuje obsługujący Rębak gospodarz przy pomocy działkowca, który tą czynność zgłosił.
Zlecający we własnym zakresie zakupuje paliwo do rębaka.