Ułatwienia dostępu

Back to Top

Władze ROD Czapla w Żninie

 

Skład Zarządu:

 

Prezes Zarządu - Zbigniew Prywer - tel. 692-696-908

W-ce Prezes Zarządu - Piotr Braciszewski - tel. 602-325-391

Sekretarz Zarządu - Marek Kaczmarek - tel. 792-734-199

Skarbnik Zarządu - Dariusz Łuczka

Członek Zarządu - Janusz Fliciński - odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek na terenie ROD - tel. 666-928-942

Członek Zarządu - Józef Nagelski - tel. 669-462-260

Kasjer - Alicja Przybył - tel. 602-155-174

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Maciej Napierała

Z-ca Przewodniczącego – Teresa Libner

Sekretarz – Zbigniew Najsztub