Ułatwienia dostępu

Back to Top

Mandat na działce. Za co grozi i ile wynosi?

 

 

Warto pamiętać, że na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych obowiązują również ogólne przepisy prawa. Ich naruszenie może skutkować karą nałożoną na podstawie Kodeku wykroczeń. Za co działkowiec może zostać ukarany?

- do 500 zł mandatu grozi osobom, które zakłócają spokój i porządek publiczny lub wywołują zgorszenie w miejscu publicznym - na podstawie art. 51 KW
- od 50 do 500 zł mandatu grozi działkowiczom, którzy zanieczyszczają miejsca publiczne - na podstawie art. 145 KW
- do 100 zł mandatu grozi osobom, które nie zachowają czystości w obrębie działki - na podstawie art. 117 KW

 

Właściciel działki ROD powinien dbać o jej estetyczny wygląd, a także nie zakłócać spokoju innych użytkowników. Dodatkowo regulamin ogródków działkowych zabrania właścicielom działek oraz innym osobom na nich przebywającym m.in.:

- zanieczyszczania wszelkimi odpadami terenu działki oraz alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki
- wrzucania do ogólnodostępnych kontenerów na śmieci nieczystości niepochodzących z działki oraz części roślin
- gromadzenia oraz przechowywania na terenie ROD wszelkich przedmiotów, które obniżają jej estetykę, a nie służą do uprawy roślin; w tym odpadów
- spalania na terenie działki odpadów oraz roślinności
- polowania oraz strzelania z wszelkiej broni - w tym również pneumatycznej
- wprowadzania na teren ROD psów bez smyczy i kagańca, a także trzymania psów i kotów na wspomnianym terenie na stałe
- naruszania i przebudowy infrastruktury ogrodowej
- prowadzenia uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym