Ułatwienia dostępu

Back to Top

Prace nad grzybkiem

Prace nad grzybkiem

  Zarząd ROD Czapla w Żninie po pikniku "Bawimy się razem" w dniu 04. 05. 2019 r.
  zdecydował się na wybudowanie "grzybka" przy Domu Działkowca. Grzybek będzie
  dostępny nie tylko na imprezy organizowane przez Zarząd ROD ale z grzybka będzie
  mógł korzystać każdy działkowiec spotykając się ze swoimi znajomymi.