Ułatwienia dostępu

Back to Top

Komisja rewizyjna ROD Czapla w Żninie

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Maciej Napierała

Z-ca Przewodniczącego – Teresa Libner

Sekretarz – Zbigniew Najsztub