Nasi goście

080209
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprzednim tygodniu
W tym miesiącu
W poprzednim miesiącu
Wszyscy goście
132
127
1052
77921
4176
5887
80209

Twoje IP: 3.235.78.122
2022-06-25 17:53

RODO

RODO - zasady przetwarzania danych w ogrodzie Zgodnie z art.13 RODO, przekazujemy informacje dot. przetwarzania Pani/Pana danych
 osobowych: 1. Administrator danych: Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

 2. Cel przetwarzania danych: cele statutowe związane z członkostwem w PZD oraz
     użytkowaniem działki w ROD „Czapla” w Żninie.

 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z
    13 grudnia 2013 r.

 4. Prawnie uzasadnione interesy administratora: realizacja zapisów ustawy o rodzinnych
     ogrodach działkowych oraz statutu i regulaminu ROD.

 5. Odbiorcy danych osobowych: organy statutowe PZD.

 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: tożsamy z okresem niezbędnym
     do realizacji zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych, statutu i przepisów
     PZD.

 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo do żądania od administratora dostępu do
     swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania
     oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a także ich
     przeniesienia.

 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba której dotyczą dane
     osobowe, może cofnąć zgodę w dowolnym momencie.

 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe, może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania
     tych danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podanie danych
     będzie brak możliwości realizacji zapisów ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych
     związanych z przydziałem prawa do działki w ROD i członkostwem w PZD.

 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie
     uzyskanych danych osobowych.


  Powyższa informacja odnosi się do wszystkich członków PZD oraz dzierżawców działek
  w naszym ogrodzie.

 

 

 

 

RODO

Wina domowe